Global -Japan's printing quality to the world.-

Ước mơ của chúng tôi là phát triển không ngừng ở các nước ASEAN. Ngoài ra chúng tôi cũng muôn đáp ứng nhu cầu sản xuất ở nước ngoài như các nước Âu Mỹ.

Như một đối tác của quy mô toàn cầu

Hiện nay, thị trường, huy động nguyên vật liệu, cơ sở sản xuất đã vượt ra ngoài biên giới của mỗi quốc gia và phát triển trên toàn cầu. Đặc biệt là tập trung vào thị trường các nước đang phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Sứ mệnh phát triển của chúng tôi ở Việt Nam là giải quyết những vấn đề của các công ty có vốn đàu tư nước ngoài, mà tập trung vào các công ty Nhật Bản đang gặp vấn đề về các sản phẩm in ấn.

Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều trao đổi về việc sản xuất in ấn được sử dụng ở Nhật Bản và Âu Mỹ từ những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động ở ASEAN.

Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa những những doanh nghiệp đang phát huy tính khu vực của Việt Nam, tính ưu việt của Nhật Bản, vượt qua biên giới của quốc gia, phát triển ra toàn cầu.

Global Image

Giảm giá thành in ấn

Chất lượng, môi trường và bảo mật thông tin

Tạo ra những sản phẩm chú trọng đến môt trường, chất lượng sản phẩm, và sự bảo mật thông tin. Đó là những điều không thể thiếu đối với một công ty mang tầm toàn cầu.Taisei Bijutsu của Nhật Bản tuân theo những tiêu chuẩn quản lý quốc tế về chất lượng sản phẩm, môi trường và bảo mật thông tin, chúng tôi đã nhận được chứng chỉ ISO9001、ISO14001、ISO27001, và chúng tôi lấy đó làm tiêu chuẩn để chế tạo sản phẩm, thúc đẩy việc kinh doanh.

Công ty tại Việt Nam cũng sẽ phát triển theo những tiêu chuẩn của tập đoàn.

Liên quan: In ấn và Tiêu chuẩn sản phẩm của Taisei Bijutsu Printing Vietnam.

Phát triển dịch vụ đa dạng

Môi trường network toàn cầu hiện tại, kỹ thuật số hóa các phương tiện giao tiếp, đa ngôn ngữ đang được mở rộng.

Chú trọng đến công ty Design X, không chỉ riêng lĩnh vực in ấn, chúng tối còn cung cấp những giải pháp thích hợp nhất để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp từ lĩnh vực marketing đến việc xây dựng kế hoạch, thiết kế trực quan như web, mobile, đồ họa…

Liên quan:Công ty cổ phẩn Taisei Bijutsu PrintingCông ty cổ phần Design X