Access -I will guide you to our factory-

Bên ngoài công ty của chúng tôi được trang trí bằng gạch đất nung - loại nguyên liệu được sử dung rất nhiều trong xây dựng ở Việt Nam. Chiều cao là 7 m, chiều rộng 40m, Bức tường gạch và cũng là cổng vào duy nhất, mang ý nghĩa chúng tôi muốn thu nhận những sản vật của chính địa phương và phát triển chúng.

Bản đồ

Chúng tôi sẽ thông báo vị trí của công ty ở Việt Nam bằng thông tin bản đồ. Khi đến công ty của chúng tôi xin hãy tham khảo ở đây.

Hiện bảng đồ phóng to

TAISEI BIJUTSU PRINTING (VIETNAM) CO., LTD

Lot-8F2-CN, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3,
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại : +84 0274-357-7551 FAX : +84 0650-357-7553