Profile -About us.-

Chúng tôi là công ty in ấn đầu tiên nhận được giấy phép kinh doanh ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để mang chất lượng Nhật Bản đến với Việt Nam và hơn nữa là phát triển ngành công nghiệp in ấn của Việt Nam.

Privacy policy

1.Về thu thập thông tin cá nhân

  • Công ty chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bằng những phương pháp công khai minh bạch và hợp pháp.

2.Về sử dụng thông tin cá nhân

  • Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng trong chừng mực cần thiết để hoàn thành công việc và trong phạm vi những mục đích sử dụng đã trình bày với quý khách khi thu thập thông tin.
  • Trường hợp công ty chúng tôi cùng sử dụng hoặc ủy nhiệm quyền sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ 3, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt bên thứ 3 đó và tổ chức hoạt động giám sát thích hợp để đảm bảo bảo mật thông tin.

3.Về cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  • Công ty chúng tôi, trừ trường hợp chấp hành quy định của pháp luật, tuyệt đối sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý của chính đương sự.

4.Về quản lý thông tin cá nhân

  • Chúng tôi luôn nỗ lực để duy trì thông tin cá nhân của quý khách hàng vừa chính xác vừa được cập nhật mới thường xuyên và cổ gắng phòng ngừa những trường hợp như đánh mất, phá hoại, ngụy tạo hay rò rỉ thông tin cá nhân.

5.Về công khai, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa bỏ thông tin cá nhân

  • Công ty chúng tôi xác nhận quý khách hàng có quyền yêu cầu công khai, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa bỏ thông tin cá nhân của bản thân mình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết những yêu cầu trên của quý khách và đám bảo sẽ không có bất kỳ sự bất đồng nào.

6.Tổ chức, thể chế

  • Công ty chúng tôi ủy nhiệm cho người chịu trách nhiệm quản lý việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách cũng như ngươi trực tiếp quản lý thông tin, đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách hàng được quản lý hợp lý.
  • Công ty chúng tôi có đào tạo về phương pháp quản lý và bảo vệ hiệu quả thông tin cá nhân cho cả nhân viên quản lý và công nhân, thực hiện triệt để những thao tác bảo vệ thông tin cá nhân thích đáng trong công việc hàng ngày.

7.Lên kế hoạch, thực thi, duy trì, cải thiện Chương trình Compliance Program bảo vệ thông tin cá nhân

  • Nhằm mục đích kiểm tra những thao tác liên quan đến thông tin cá nhân, công ty chúng tôi đang lên kế hoạch cho Compliance Program (một chương trình gồm “Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân” kèm theo một số quy định, quy tắc khác), quán triệt thông tin đến nhân viên trong công ty và các bên có liên quan, duy trì và cải thiện liên tục chương trình này.